Shoutboard

Co to je Atletika?

Atletika

Atletika je především individuální sport, který zahrnuje širokou škálu disciplín. Stadion pro oficiální soutěžě musí mít 400m dlouhou dráhu, která mívá nejčastěji 8 závodních drah. Zahrnuje sektory pro technické disciplíny (skoky, hody, vrhy). Běhá se proti směru hodinových ručiček.


Disciplíny

Hod diskem
Závodník disk odhazuje z kruhu, jež je částečně obklopen ochrannou sítí a vyhrává, když jeho disk doletí co nejdále do vymezené výseče.

Hod kladivem
Závodník odhazuje kladivo z betonového házecího kruhu, částečně uzavřeného ochrannou klecí, co nejdále do vymezené výseče.

Hod oštěpem
Po rozběhu a třech přeskocích odhazuje závodník svůj oštěp tak, aby hrotem špičky udělal značku v trávníkové výseči a v co nejdelší vzdálenosti od odhodové čáry.

Maraton
Trať dlouhá 42, 195 km. Na významných soutěžích startují a končí závodníci na stadionu, jinak běží po silnici a musí se vyrovnávat se všemi vnějšími vlivy prostředí.

Přespolní běh
Po hromadném startu závodníci běží terénem od 3 do 12 km. Hodnotí se nejlepší jednotlivec a nejlepší družstvo, kde se sčítají umístění jeho členů a vyhrává tým s nejnižším součtem.

Skok do dálky
Cílem závodníka je rozběhnout se a v maximální rychlosti se odrazit z břevna tak, aby dolétl co nejdále do pískového doskočiště.

Skok do výšky
Závodnící překonávají laťku po rozběhu a odrazu z jedné nohy v co největší možné výšce nejčastěji stylem zvaným "flop".

Skok o tyči
Závodník při rozběhu nese tyč, jejíž začátek zapíchne do kaslíku, odrazí se a druhý konec mu pomůže k překonání laťky ve výšce několika metrů.

Steeplechase
V závodě na 3000 m musí závodník překonat 28 pevných překážek a 7 překážek s vodním příkopem, v závodě na 2000 m 18 překážek a 5 překážek s vodním příkopem.

Štafety: 4 x 100m, 4 x 400m
4 x 100m - každý závodník běží v dráze cca 100m, jeden předává kolík co nejrychleji do opačné ruky druhému a to v předávkovém území. 4 x 400 - jen první běžec běží celé kolo v dráze, druhý se po první zatáčce stáhne k vnitřnímu okraji. Pád kolíku na zem nebo předávka mimo předávkové území znamená konec.

Trojskok
Závodník se rozběhne a provede tři skoky tak, že po prvním odrazu dopadne na stejnou nohu, z té se odráží na druhou a z ní podobně jako u skoku do dálky doskočí co nejdál do doskočiště.

Víceboje
Muži první den: 100 m, skok do dálky, vrh koulí, skok do výšky, 400 m. Druhý den: 110 m přek., hod diskem, skok o tyči, hod oštěpem, 1500 m. Ženy první den:100 m přek., skok do výšky, vrh koulí, 200 m. Druhý den: skok do dálky, hod oštěpem, 800 m.

Vrh koulí
Závodník má v kruhu (místo odhodu) kouli přiloženou na krku a po sunu nohou či po otočce vrhá kouli co nejdále do vyznačené výseče.

Závodní chůze
Závodní chůze má speciální techniku, kterou závodník musí dodržet po celou dobu závodu. Nedodrží-li správnou techniku ( ztratí kontakt se zemí, pokrčí-li koleno) a obdrží-li napomenutí od třech různých rozhodčích, je vyloučen.

100m
Nejkratší sprint, zlatý hřeb olympiád, vítěz bývá považován za nejrychlejšího člověka na světě.

100m překážek
Úkolem je přeběhnutí všech deseti překážek ve své dráze v co nejkratším čase. (jen ženy)

110m překážek
Úkolem je přeběhnutí všech deseti překážek ve své dráze v co nejkratším čase. ( jen muži)

1500m
Atleti běží hromadně 3 a 3/4 kola ve vysokém tempu. Je to středně dlouhá trať.

200m
Klasifikován jako dlouhý sprint. První část trati tvoří zatáčka, druhou rovinka.

400m
Závodníci běží jedno kolo ve svých dráhách, je to nejdelší sprint.

400m překážek
Během 400m překoná závodník 10 překážek, které jsou postaveny v jeho dráze.

5000m, 10 000m
Při závodu na 5000m závodníci oběhnou 12 a půl kola na stadionu, při 10 000m oběhnou stadion 25krát, kdy ti nejlepší běží každé kolo za cca 65 sekund.

800m
Běží se dvě kola, startuje se hromadně. Středně dlouhá trať

 
Copyright 2011 Stránky atleta Pláničky by Myself